Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

6,3°C 8,3°C Wind from NNENNE@37,1 km/h - 1029,1hPa -0,7hPa 2,0ft 20km

8,4°C 9,7°C Wind from ENEENE@44,6 km/h - 1028,1hPa -0,3hPa 4,6ft 20km

-°C - Wind from WNWWNW@31,7 km/h - 1026,7hPa -1,5hPa - 9km

5,5°C - Wind from NN@14,8 km/h - 1030,0hPa -1,3hPa 2,6ft 9km

5,6°C - Wind from NN@7,6 km/h - 1030,0hPa -1,5hPa 3,3ft 50km

8,0°C - Wind from NWNW@29,5 km/h - 1020,8hPa -1,6hPa 6,9ft 20km

7,2°C - Wind from WNWWNW@37,1 km/h - 1017,4hPa -2,7hPa 8,5ft 20km

-°C - Wind from WNWWNW@31,7 km/h - 1017,7hPa -2,8hPa - 20km

9,0°C 9,5°C Wind from NNENNE@42,5 km/h - 1028,9hPa -0,2hPa 4,3ft -

6,8°C - Wind from WNWWNW@40,7 km/h - 1024,7hPa -1,1hPa - -

8,0°C - Wind from WW@33,5 km/h - 1023,0hPa - 9,2ft -

7,6°C 9,8°C Wind from NNWNNW@25,9 km/h - 1036,4hPa -0,9hPa 5,9ft -

8,6°C 9,2°C Wind from WW@40,7 km/h - 1029,2hPa -2,5hPa 9,8ft -

Sandettie Lightship at 23:00: Air:. 6,3°C, Water: 8,3°C, Wind: NNE@37,1km/h, Baro: 1029,1hPa (-0,7), Waves: 2,0ft No recent reports. Channel Lightship at 23:00: Air:. 8,4°C, Water: 9,7°C, Wind: ENE@44,6km/h, Baro: 1028,1hPa (-0,3), Waves: 4,6ft Anasuria AWS at 23:00: Wind: WNW@31,7km/h, Baro: 1026,7hPa (-1,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 5,5°C, Wind: N@14,8km/h, Baro: 1030,0hPa (-1,3), Waves: 2,6ft Clipper AWS at 23:00: Air:. 5,6°C, Wind: N@7,6km/h, Baro: 1030,0hPa (-1,5), Waves: 3,3ft Beryl A AWS at 23:00: Air:. 8,0°C, Wind: NW@29,5km/h, Baro: 1020,8hPa (-1,6), Waves: 6,9ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 7,2°C, Wind: WNW@37,1km/h, Baro: 1017,4hPa (-2,7), Waves: 8,5ft North Sea at 23:00: Wind: WNW@31,7km/h, Baro: 1017,7hPa (-2,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 23:00: Air:. 9,0°C, Water: 9,5°C, Wind: NNE@42,5km/h, Baro: 1028,9hPa (-0,2), Waves: 4,3ft North Sea at 23:00: Air:. 6,8°C, Wind: WNW@40,7km/h, Baro: 1024,7hPa (-1,1), No recent reports. K7 Buoy at 23:00: Air:. 8,0°C, Wind: W@33,5km/h, Baro: 1023,0hPa, Waves: 9,2ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 23:00: Air:. 7,6°C, Water: 9,8°C, Wind: NNW@25,9km/h, Baro: 1036,4hPa (-0,9), Waves: 5,9ft K5 Buoy at 23:00: Air:. 8,6°C, Water: 9,2°C, Wind: W@40,7km/h, Baro: 1029,2hPa (-2,5), Waves: 9,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 23:00 6,3 8,3 NNE Wind from NNE 37,1 1029,1 -0,7 2,0 20
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 23:00 8,4 9,7 ENE Wind from ENE 44,6 1028,1 -0,3 4,6 20
62164 Anasuria AWS 23:00 - - WNW Wind from WNW 31,7 1026,7 -1,5 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 23:00 5,5 - N Wind from N 14,8 1030,0 -1,3 2,6 9
62144 Clipper AWS 23:00 5,6 - N Wind from N 7,6 1030,0 -1,5 3,3 50
63110 Beryl A AWS 23:00 8,0 - NW Wind from NW 29,5 1020,8 -1,6 6,9 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 23:00 7,2 - WNW Wind from WNW 37,1 1017,4 -2,7 8,5 20
63117 North Sea 23:00 - - WNW Wind from WNW 31,7 1017,7 -2,8 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 23:00 9,0 9,5 NNE Wind from NNE 42,5 1028,9 -0,2 4,3 -
62114 North Sea 23:00 6,8 - WNW Wind from WNW 40,7 1024,7 -1,1 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 23:00 8,0 - W Wind from W 33,5 1023,0 - 9,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 23:00 7,6 9,8 NNW Wind from NNW 25,9 1036,4 -0,9 5,9 -
64045 K5 Buoy 23:00 8,6 9,2 W Wind from W 40,7 1029,2 -2,5 9,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato