Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

13,7°C 13,2°C Wind from EE@14,8 km/h - 1035,1hPa -0,4hPa 0,7ft 20km

13,4°C 13,6°C Wind from NN@11,2 km/h - 1036,1hPa -0,5hPa 2,3ft 50km

-°C - Wind from SS@27,7 km/h - 1031,4hPa -1,0hPa - 9km

15,0°C - Wind from SESE@9,4 km/h - 1035,4hPa -0,4hPa 2,0ft 9km

13,4°C - Wind from SSESSE@7,6 km/h - 1034,1hPa -1,2hPa 1,6ft 20km

10,2°C - Wind from SS@29,5 km/h - 1029,5hPa -0,8hPa 3,0ft 20km

10,4°C - Wind from SS@37,1 km/h - 1026,6hPa -1,2hPa 4,3ft 20km

-°C - Wind from SS@40,7 km/h - 1027,6hPa -0,9hPa - 20km

13,5°C 13,4°C Wind from SSESSE@13,0 km/h - 1035,7hPa -0,2hPa 6,9ft -

9,7°C - Wind from SS@38,9 km/h - 1028,5hPa -1,7hPa - -

11,5°C - Wind from SSWSSW@53,6 km/h - 1021,4hPa - 16,4ft -

11,6°C 11,0°C - - 1025,6hPa +2,3hPa 14,1ft -

11,2°C 10,5°C Wind from SWSW@44,6 km/h - 1015,8hPa +2,3hPa 15,7ft -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 13,7°C, Water: 13,2°C, Wind: E@14,8km/h, Baro: 1035,1hPa (-0,4), Waves: 0,7ft No recent reports. Channel Lightship at 18:00: Air:. 13,4°C, Water: 13,6°C, Wind: N@11,2km/h, Baro: 1036,1hPa (-0,5), Waves: 2,3ft Anasuria AWS at 18:00: Wind: S@27,7km/h, Baro: 1031,4hPa (-1,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 15,0°C, Wind: SE@9,4km/h, Baro: 1035,4hPa (-0,4), Waves: 2,0ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 13,4°C, Wind: SSE@7,6km/h, Baro: 1034,1hPa (-1,2), Waves: 1,6ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 10,2°C, Wind: S@29,5km/h, Baro: 1029,5hPa (-0,8), Waves: 3,0ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 10,4°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 1026,6hPa (-1,2), Waves: 4,3ft North Sea at 18:00: Wind: S@40,7km/h, Baro: 1027,6hPa (-0,9), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 13,5°C, Water: 13,4°C, Wind: SSE@13,0km/h, Baro: 1035,7hPa (-0,2), Waves: 6,9ft North Sea at 18:00: Air:. 9,7°C, Wind: S@38,9km/h, Baro: 1028,5hPa (-1,7), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 11,5°C, Wind: SSW@53,6km/h, Baro: 1021,4hPa, Waves: 16,4ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 18:00: Air:. 11,6°C, Water: 11,0°C, Baro: 1025,6hPa (+2,3), Waves: 14,1ft K5 Buoy at 18:00: Air:. 11,2°C, Water: 10,5°C, Wind: SW@44,6km/h, Baro: 1015,8hPa (+2,3), Waves: 15,7ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 13,7 13,2 E Wind from E 14,8 1035,1 -0,4 0,7 20
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 18:00 13,4 13,6 N Wind from N 11,2 1036,1 -0,5 2,3 50
62164 Anasuria AWS 18:00 - - S Wind from S 27,7 1031,4 -1,0 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 15,0 - SE Wind from SE 9,4 1035,4 -0,4 2,0 9
62144 Clipper AWS 18:00 13,4 - SSE Wind from SSE 7,6 1034,1 -1,2 1,6 20
63110 Beryl A AWS 18:00 10,2 - S Wind from S 29,5 1029,5 -0,8 3,0 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 10,4 - S Wind from S 37,1 1026,6 -1,2 4,3 20
63117 North Sea 18:00 - - S Wind from S 40,7 1027,6 -0,9 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 13,5 13,4 SSE Wind from SSE 13,0 1035,7 -0,2 6,9 -
62114 North Sea 18:00 9,7 - S Wind from S 38,9 1028,5 -1,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 11,5 - SSW Wind from SSW 53,6 1021,4 - 16,4 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 18:00 11,6 11,0 - 1025,6 +2,3 14,1 -
64045 K5 Buoy 18:00 11,2 10,5 SW Wind from SW 44,6 1015,8 +2,3 15,7 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato