Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.
Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

10,6°C 8,3°C Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 1016,9hPa +0,3hPa 0,7ft 20km

10,1°C 9,1°C Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1017,1hPa +0,4hPa 2,6ft 9km

10,9°C 10,2°C - - 1015,5hPa +0,0hPa 9,2ft 9km

8,5°C - Wind from SS@61,2 km/h - 1002,3hPa -2,3hPa - 4km

8,6°C - Wind from SSWSSW@44,6 km/h - 1014,9hPa -1,3hPa 3,0ft -

8,3°C - Wind from SS@20,5 km/h - 1013,0hPa -0,7hPa 2,6ft 4km

7,2°C - Wind from SS@44,6 km/h - 1005,2hPa -1,7hPa 7,9ft 4km

7,9°C - Wind from SS@53,6 km/h - -hPa - 8,2ft -

9,2°C - Wind from SS@50,0 km/h - 1001,1hPa -2,2hPa 8,5ft 20km

-°C - Wind from SS@44,6 km/h - 1003,0hPa -1,8hPa - 4km

11,1°C 10,3°C Wind from SS@38,9 km/h - 1011,3hPa -0,7hPa 10,5ft -

7,4°C - Wind from SS@59,4 km/h - 1003,4hPa -1,5hPa - -

9,7°C - Wind from SSESSE@35,3 km/h - 993,7hPa - 13,8ft -

9,9°C 11,0°C Wind from SWSW@40,7 km/h - 999,2hPa +0,6hPa 23,6ft -

8,3°C 9,3°C Wind from SS@37,1 km/h - 987,0hPa -0,5hPa 16,7ft -

Sandettie Lightship at 16:00: Air:. 10,6°C, Water: 8,3°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 1016,9hPa (+0,3), Waves: 0,7ft Greenwich Lightship at 16:00: Air:. 10,1°C, Water: 9,1°C, Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1017,1hPa (+0,4), Waves: 2,6ft Channel Lightship at 16:00: Air:. 10,9°C, Water: 10,2°C, Baro: 1015,5hPa (+0,0), Waves: 9,2ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 16:00: Air:. 8,5°C, Wind: S@61,2km/h, Baro: 1002,3hPa (-2,3), No recent reports. North Sea at 16:00: Air:. 8,6°C, Wind: SSW@44,6km/h, Baro: 1014,9hPa (-1,3), Waves: 3,0ft Clipper AWS at 16:00: Air:. 8,3°C, Wind: S@20,5km/h, Baro: 1013,0hPa (-0,7), Waves: 2,6ft Beryl A AWS at 16:00: Air:. 7,2°C, Wind: S@44,6km/h, Baro: 1005,2hPa (-1,7), Waves: 7,9ft Brent 'A' AWS at 16:00: Air:. 7,9°C, Wind: S@53,6km/h, Waves: 8,2ft No recent reports. North Sea at 16:00: Air:. 9,2°C, Wind: S@50,0km/h, Baro: 1001,1hPa (-2,2), Waves: 8,5ft North Sea at 16:00: Wind: S@44,6km/h, Baro: 1003,0hPa (-1,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 16:00: Air:. 11,1°C, Water: 10,3°C, Wind: S@38,9km/h, Baro: 1011,3hPa (-0,7), Waves: 10,5ft North Sea at 16:00: Air:. 7,4°C, Wind: S@59,4km/h, Baro: 1003,4hPa (-1,5), No recent reports. K7 Buoy at 16:00: Air:. 9,7°C, Wind: SSE@35,3km/h, Baro: 993,7hPa, Waves: 13,8ft No recent reports. K2 Buoy at 16:00: Air:. 9,9°C, Water: 11,0°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 999,2hPa (+0,6), Waves: 23,6ft No recent reports. K5 Buoy at 16:00: Air:. 8,3°C, Water: 9,3°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 987,0hPa (-0,5), Waves: 16,7ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 16:00 10,6 8,3 SSW Wind from SSW 38,9 1016,9 +0,3 0,7 20
62305 Greenwich Lightship 16:00 10,1 9,1 SSW Wind from SSW 27,7 1017,1 +0,4 2,6 9
62103 Channel Lightship 16:00 10,9 10,2 - 1015,5 +0,0 9,2 9
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 16:00 8,5 - S Wind from S 61,2 1002,3 -2,3 - 4
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 16:00 8,6 - SSW Wind from SSW 44,6 1014,9 -1,3 3,0 -
62144 Clipper AWS 16:00 8,3 - S Wind from S 20,5 1013,0 -0,7 2,6 4
63110 Beryl A AWS 16:00 7,2 - S Wind from S 44,6 1005,2 -1,7 7,9 4
63113 Brent "A" AWS 16:00 7,9 - S Wind from S 53,6 - - 8,2 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 16:00 9,2 - S Wind from S 50,0 1001,1 -2,2 8,5 20
63117 North Sea 16:00 - - S Wind from S 44,6 1003,0 -1,8 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 16:00 11,1 10,3 S Wind from S 38,9 1011,3 -0,7 10,5 -
62114 North Sea 16:00 7,4 - S Wind from S 59,4 1003,4 -1,5 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 16:00 9,7 - SSE Wind from SSE 35,3 993,7 - 13,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 16:00 9,9 11,0 SW Wind from SW 40,7 999,2 +0,6 23,6 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 16:00 8,3 9,3 S Wind from S 37,1 987,0 -0,5 16,7 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato