Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,0°C 16,1°C Wind from WSWWSW@22,3 km/h - 1007,7hPa +0,4hPa 2,3ft 50km

14,1°C 15,8°C Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1007,3hPa -0,8hPa 4,9ft 20km

12,7°C - Wind from WSWWSW@16,6 km/h - 1006,3hPa +0,4hPa 2,6ft 20km

12,1°C - Wind from SWSW@16,6 km/h - 1005,8hPa +0,3hPa 2,3ft 50km

11,0°C - Wind from SESE@44,6 km/h - 998,3hPa -1,3hPa 7,5ft 4km

12,1°C - Wind from SESE@35,3 km/h - -hPa - 5,6ft -

11,1°C - Wind from SESE@33,5 km/h - 999,7hPa -0,9hPa 6,9ft 9km

-°C - Wind from SESE@27,7 km/h - 1000,9hPa -0,7hPa - 9km

12,6°C 14,2°C Wind from SSWSSW@31,7 km/h - 1004,1hPa -1,5hPa 8,2ft -

10,7°C - Wind from WNWWNW@24,1 km/h - 999,5hPa +0,9hPa - -

10,3°C - Wind from WW@7,6 km/h - 998,3hPa - 7,2ft -

10,0°C 12,2°C Wind from SSESSE@35,3 km/h - 984,8hPa -1,0hPa 14,8ft -

11,4°C 11,3°C Wind from ESEESE@38,9 km/h - 991,0hPa -0,9hPa 11,5ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 06:00: Air:. 14,0°C, Water: 16,1°C, Wind: WSW@22,3km/h, Baro: 1007,7hPa (+0,4), Waves: 2,3ft Channel Lightship at 06:00: Air:. 14,1°C, Water: 15,8°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1007,3hPa (-0,8), Waves: 4,9ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 12,7°C, Wind: WSW@16,6km/h, Baro: 1006,3hPa (+0,4), Waves: 2,6ft Clipper AWS at 06:00: Air:. 12,1°C, Wind: SW@16,6km/h, Baro: 1005,8hPa (+0,3), Waves: 2,3ft Beryl A AWS at 06:00: Air:. 11,0°C, Wind: SE@44,6km/h, Baro: 998,3hPa (-1,3), Waves: 7,5ft Brent 'A' AWS at 06:00: Air:. 12,1°C, Wind: SE@35,3km/h, Waves: 5,6ft No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 11,1°C, Wind: SE@33,5km/h, Baro: 999,7hPa (-0,9), Waves: 6,9ft North Sea at 06:00: Wind: SE@27,7km/h, Baro: 1000,9hPa (-0,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 06:00: Air:. 12,6°C, Water: 14,2°C, Wind: SSW@31,7km/h, Baro: 1004,1hPa (-1,5), Waves: 8,2ft North Sea at 06:00: Air:. 10,7°C, Wind: WNW@24,1km/h, Baro: 999,5hPa (+0,9), No recent reports. K7 Buoy at 06:00: Air:. 10,3°C, Wind: W@7,6km/h, Baro: 998,3hPa, Waves: 7,2ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 06:00: Air:. 10,0°C, Water: 12,2°C, Wind: SSE@35,3km/h, Baro: 984,8hPa (-1,0), Waves: 14,8ft K5 Buoy at 06:00: Air:. 11,4°C, Water: 11,3°C, Wind: ESE@38,9km/h, Baro: 991,0hPa (-0,9), Waves: 11,5ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 06:00 14,0 16,1 WSW Wind from WSW 22,3 1007,7 +0,4 2,3 50
62103 Channel Lightship 06:00 14,1 15,8 SSW Wind from SSW 33,5 1007,3 -0,8 4,9 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 06:00 12,7 - WSW Wind from WSW 16,6 1006,3 +0,4 2,6 20
62144 Clipper AWS 06:00 12,1 - SW Wind from SW 16,6 1005,8 +0,3 2,3 50
63110 Beryl A AWS 06:00 11,0 - SE Wind from SE 44,6 998,3 -1,3 7,5 4
63113 Brent "A" AWS 06:00 12,1 - SE Wind from SE 35,3 - - 5,6 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 06:00 11,1 - SE Wind from SE 33,5 999,7 -0,9 6,9 9
63117 North Sea 06:00 - - SE Wind from SE 27,7 1000,9 -0,7 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 06:00 12,6 14,2 SSW Wind from SSW 31,7 1004,1 -1,5 8,2 -
62114 North Sea 06:00 10,7 - WNW Wind from WNW 24,1 999,5 +0,9 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 06:00 10,3 - W Wind from W 7,6 998,3 - 7,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 06:00 10,0 12,2 SSE Wind from SSE 35,3 984,8 -1,0 14,8 -
64045 K5 Buoy 06:00 11,4 11,3 ESE Wind from ESE 38,9 991,0 -0,9 11,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato