Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

10,9°C 10,4°C Wind from NN@24,1 km/h - 1028,3hPa -1,2hPa 0,7ft 4km

15,3°C 10,8°C Wind from NENE@35,3 km/h - 1027,7hPa -0,7hPa 1,0ft 20km

13,4°C 11,0°C Wind from NN@27,7 km/h - 1028,5hPa -1,5hPa 1,3ft 9km

11,6°C - Wind from ENEENE@27,7 km/h - 1030,6hPa -1,3hPa 1,3ft 9km

12,0°C - Wind from EE@16,6 km/h - 1030,8hPa -1,3hPa 1,3ft -

15,6°C - Wind from WW@13,0 km/h - 1029,4hPa -0,4hPa 3,0ft 4km

9,1°C - Wind from SWSW@29,5 km/h - -hPa - 4,3ft -

10,0°C - Wind from SWSW@25,9 km/h - 1027,0hPa -0,5hPa 4,6ft 20km

-°C - Wind from SWSW@27,7 km/h - 1027,3hPa -0,5hPa - 20km

14,0°C 11,1°C Wind from NN@11,2 km/h - 1029,5hPa -1,7hPa 2,6ft -

9,2°C - Wind from WNWWNW@11,2 km/h - 1029,9hPa -0,5hPa - -

10,0°C - Wind from SWSW@33,5 km/h - 1026,3hPa - 6,9ft -

11,8°C 12,0°C Wind from SSWSSW@18,4 km/h - 1030,0hPa -1,2hPa 8,5ft -

9,2°C 9,5°C Wind from WSWWSW@29,5 km/h - 1025,0hPa +0,5hPa 12,1ft -

Sandettie Lightship at 17:00: Air:. 10,9°C, Water: 10,4°C, Wind: N@24,1km/h, Baro: 1028,3hPa (-1,2), Waves: 0,7ft Greenwich Lightship at 17:00: Air:. 15,3°C, Water: 10,8°C, Wind: NE@35,3km/h, Baro: 1027,7hPa (-0,7), Waves: 1,0ft Channel Lightship at 17:00: Air:. 13,4°C, Water: 11,0°C, Wind: N@27,7km/h, Baro: 1028,5hPa (-1,5), Waves: 1,3ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 11,6°C, Wind: ENE@27,7km/h, Baro: 1030,6hPa (-1,3), Waves: 1,3ft Clipper AWS at 17:00: Air:. 12,0°C, Wind: E@16,6km/h, Baro: 1030,8hPa (-1,3), Waves: 1,3ft Beryl A AWS at 17:00: Air:. 15,6°C, Wind: W@13,0km/h, Baro: 1029,4hPa (-0,4), Waves: 3,0ft Brent 'A' AWS at 17:00: Air:. 9,1°C, Wind: SW@29,5km/h, Waves: 4,3ft No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 10,0°C, Wind: SW@25,9km/h, Baro: 1027,0hPa (-0,5), Waves: 4,6ft North Sea at 17:00: Wind: SW@27,7km/h, Baro: 1027,3hPa (-0,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 17:00: Air:. 14,0°C, Water: 11,1°C, Wind: N@11,2km/h, Baro: 1029,5hPa (-1,7), Waves: 2,6ft North Sea at 17:00: Air:. 9,2°C, Wind: WNW@11,2km/h, Baro: 1029,9hPa (-0,5), No recent reports. K7 Buoy at 17:00: Air:. 10,0°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1026,3hPa, Waves: 6,9ft No recent reports. K2 Buoy at 17:00: Air:. 11,8°C, Water: 12,0°C, Wind: SSW@18,4km/h, Baro: 1030,0hPa (-1,2), Waves: 8,5ft No recent reports. K5 Buoy at 17:00: Air:. 9,2°C, Water: 9,5°C, Wind: WSW@29,5km/h, Baro: 1025,0hPa (+0,5), Waves: 12,1ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 17:00 10,9 10,4 N Wind from N 24,1 1028,3 -1,2 0,7 4
62305 Greenwich Lightship 17:00 15,3 10,8 NE Wind from NE 35,3 1027,7 -0,7 1,0 20
62103 Channel Lightship 17:00 13,4 11,0 N Wind from N 27,7 1028,5 -1,5 1,3 9
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 17:00 11,6 - ENE Wind from ENE 27,7 1030,6 -1,3 1,3 9
62144 Clipper AWS 17:00 12,0 - E Wind from E 16,6 1030,8 -1,3 1,3 -
63110 Beryl A AWS 17:00 15,6 - W Wind from W 13,0 1029,4 -0,4 3,0 4
63113 Brent "A" AWS 17:00 9,1 - SW Wind from SW 29,5 - - 4,3 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 17:00 10,0 - SW Wind from SW 25,9 1027,0 -0,5 4,6 20
63117 North Sea 17:00 - - SW Wind from SW 27,7 1027,3 -0,5 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 17:00 14,0 11,1 N Wind from N 11,2 1029,5 -1,7 2,6 -
62114 North Sea 17:00 9,2 - WNW Wind from WNW 11,2 1029,9 -0,5 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 17:00 10,0 - SW Wind from SW 33,5 1026,3 - 6,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 17:00 11,8 12,0 SSW Wind from SSW 18,4 1030,0 -1,2 8,5 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 17:00 9,2 9,5 WSW Wind from WSW 29,5 1025,0 +0,5 12,1 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato