Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

8,8°C 8,5°C Wind from SSWSSW@55,4 km/h - 1000,3hPa -6,1hPa 4,3ft 4km

11,6°C 10,3°C Wind from SSWSSW@61,2 km/h - 1001,7hPa -2,1hPa 7,2ft 4km

-°C - Wind from SSESSE@48,2 km/h - 993,5hPa -4,8hPa - 4km

5,2°C - Wind from SS@66,6 km/h - 998,0hPa -7,3hPa 12,5ft 4km

5,5°C - Wind from SS@29,5 km/h - 994,9hPa -6,9hPa 9,2ft 4km

5,5°C - Wind from SS@27,7 km/h - 996,0hPa -2,5hPa 8,2ft 20km

5,5°C - Wind from EE@24,1 km/h - 997,2hPa -1,8hPa 7,9ft 20km

-°C - Wind from EE@24,1 km/h - 998,3hPa -1,3hPa - 20km

11,2°C 9,6°C Wind from SSWSSW@51,8 km/h - 996,9hPa -2,8hPa 8,9ft -

5,5°C - Wind from SS@42,5 km/h - 993,6hPa -3,4hPa - -

5,3°C - Wind from ESEESE@44,6 km/h - 990,0hPa - 11,5ft -

8,8°C 9,9°C Wind from SSWSSW@24,1 km/h - 978,6hPa -3,5hPa 10,5ft -

6,3°C 9,3°C Wind from EE@27,7 km/h - 981,6hPa -3,3hPa 8,5ft -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 8,8°C, Water: 8,5°C, Wind: SSW@55,4km/h, Baro: 1000,3hPa (-6,1), Waves: 4,3ft No recent reports. Channel Lightship at 18:00: Air:. 11,6°C, Water: 10,3°C, Wind: SSW@61,2km/h, Baro: 1001,7hPa (-2,1), Waves: 7,2ft Anasuria AWS at 18:00: Wind: SSE@48,2km/h, Baro: 993,5hPa (-4,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 5,2°C, Wind: S@66,6km/h, Baro: 998,0hPa (-7,3), Waves: 12,5ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 5,5°C, Wind: S@29,5km/h, Baro: 994,9hPa (-6,9), Waves: 9,2ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 5,5°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 996,0hPa (-2,5), Waves: 8,2ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 5,5°C, Wind: E@24,1km/h, Baro: 997,2hPa (-1,8), Waves: 7,9ft North Sea at 18:00: Wind: E@24,1km/h, Baro: 998,3hPa (-1,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 11,2°C, Water: 9,6°C, Wind: SSW@51,8km/h, Baro: 996,9hPa (-2,8), Waves: 8,9ft North Sea at 18:00: Air:. 5,5°C, Wind: S@42,5km/h, Baro: 993,6hPa (-3,4), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 5,3°C, Wind: ESE@44,6km/h, Baro: 990,0hPa, Waves: 11,5ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 18:00: Air:. 8,8°C, Water: 9,9°C, Wind: SSW@24,1km/h, Baro: 978,6hPa (-3,5), Waves: 10,5ft K5 Buoy at 18:00: Air:. 6,3°C, Water: 9,3°C, Wind: E@27,7km/h, Baro: 981,6hPa (-3,3), Waves: 8,5ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 8,8 8,5 SSW Wind from SSW 55,4 1000,3 -6,1 4,3 4
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 18:00 11,6 10,3 SSW Wind from SSW 61,2 1001,7 -2,1 7,2 4
62164 Anasuria AWS 18:00 - - SSE Wind from SSE 48,2 993,5 -4,8 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 5,2 - S Wind from S 66,6 998,0 -7,3 12,5 4
62144 Clipper AWS 18:00 5,5 - S Wind from S 29,5 994,9 -6,9 9,2 4
63110 Beryl A AWS 18:00 5,5 - S Wind from S 27,7 996,0 -2,5 8,2 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 5,5 - E Wind from E 24,1 997,2 -1,8 7,9 20
63117 North Sea 18:00 - - E Wind from E 24,1 998,3 -1,3 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 11,2 9,6 SSW Wind from SSW 51,8 996,9 -2,8 8,9 -
62114 North Sea 18:00 5,5 - S Wind from S 42,5 993,6 -3,4 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 5,3 - ESE Wind from ESE 44,6 990,0 - 11,5 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 18:00 8,8 9,9 SSW Wind from SSW 24,1 978,6 -3,5 10,5 -
64045 K5 Buoy 18:00 6,3 9,3 E Wind from E 27,7 981,6 -3,3 8,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato