Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

17,0°C 17,4°C Wind from WSWWSW@51,8 km/h - 1018,1hPa +0,6hPa 5,2ft 9km

16,6°C 16,7°C Wind from WW@38,9 km/h - 1019,7hPa +0,3hPa 3,6ft 20km

16,2°C - Wind from SS@24,1 km/h - 1014,5hPa +0,9hPa 3,3ft 20km

16,9°C - Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1013,3hPa +0,4hPa 2,0ft 50km

14,1°C - Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1002,2hPa +1,5hPa 6,6ft 20km

13,6°C - Wind from WSWWSW@29,5 km/h - -hPa - 5,9ft -

15,3°C - Wind from WSWWSW@25,9 km/h - 998,7hPa +1,7hPa 6,6ft 9km

-°C - Wind from WW@18,4 km/h - 998,9hPa +1,6hPa - 20km

16,5°C 17,4°C Wind from WW@44,6 km/h - 1019,7hPa +0,2hPa 6,2ft -

14,3°C - Wind from SWSW@33,5 km/h - 1004,4hPa +1,0hPa - -

12,4°C - Wind from NWNW@25,9 km/h - 1001,5hPa - 6,6ft -

15,7°C 16,3°C Wind from WW@24,1 km/h - 1020,4hPa +0,0hPa - -

13,9°C 14,4°C Wind from WNWWNW@33,5 km/h - 1014,0hPa +1,1hPa 10,2ft -

12,6°C 13,9°C Wind from NN@18,4 km/h - 1009,4hPa +1,6hPa 9,8ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 19:00: Air:. 17,0°C, Water: 17,4°C, Wind: WSW@51,8km/h, Baro: 1018,1hPa (+0,6), Waves: 5,2ft Channel Lightship at 19:00: Air:. 16,6°C, Water: 16,7°C, Wind: W@38,9km/h, Baro: 1019,7hPa (+0,3), Waves: 3,6ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 16,2°C, Wind: S@24,1km/h, Baro: 1014,5hPa (+0,9), Waves: 3,3ft Clipper AWS at 19:00: Air:. 16,9°C, Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1013,3hPa (+0,4), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 19:00: Air:. 14,1°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1002,2hPa (+1,5), Waves: 6,6ft Brent 'A' AWS at 19:00: Air:. 13,6°C, Wind: WSW@29,5km/h, Waves: 5,9ft No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 15,3°C, Wind: WSW@25,9km/h, Baro: 998,7hPa (+1,7), Waves: 6,6ft North Sea at 19:00: Wind: W@18,4km/h, Baro: 998,9hPa (+1,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 19:00: Air:. 16,5°C, Water: 17,4°C, Wind: W@44,6km/h, Baro: 1019,7hPa (+0,2), Waves: 6,2ft North Sea at 19:00: Air:. 14,3°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1004,4hPa (+1,0), No recent reports. K7 Buoy at 19:00: Air:. 12,4°C, Wind: NW@25,9km/h, Baro: 1001,5hPa, Waves: 6,6ft No recent reports. K2 Buoy at 19:00: Air:. 15,7°C, Water: 16,3°C, Wind: W@24,1km/h, Baro: 1020,4hPa (+0,0), K4 Buoy at 19:00: Air:. 13,9°C, Water: 14,4°C, Wind: WNW@33,5km/h, Baro: 1014,0hPa (+1,1), Waves: 10,2ft K5 Buoy at 19:00: Air:. 12,6°C, Water: 13,9°C, Wind: N@18,4km/h, Baro: 1009,4hPa (+1,6), Waves: 9,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 19:00 17,0 17,4 WSW Wind from WSW 51,8 1018,1 +0,6 5,2 9
62103 Channel Lightship 19:00 16,6 16,7 W Wind from W 38,9 1019,7 +0,3 3,6 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 16,2 - S Wind from S 24,1 1014,5 +0,9 3,3 20
62144 Clipper AWS 19:00 16,9 - SSW Wind from SSW 27,7 1013,3 +0,4 2,0 50
63110 Beryl A AWS 19:00 14,1 - WSW Wind from WSW 27,7 1002,2 +1,5 6,6 20
63113 Brent "A" AWS 19:00 13,6 - WSW Wind from WSW 29,5 - - 5,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 15,3 - WSW Wind from WSW 25,9 998,7 +1,7 6,6 9
63117 North Sea 19:00 - - W Wind from W 18,4 998,9 +1,6 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 19:00 16,5 17,4 W Wind from W 44,6 1019,7 +0,2 6,2 -
62114 North Sea 19:00 14,3 - SW Wind from SW 33,5 1004,4 +1,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 19:00 12,4 - NW Wind from NW 25,9 1001,5 - 6,6 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 19:00 15,7 16,3 W Wind from W 24,1 1020,4 +0,0 - -
62105 K4 Buoy 19:00 13,9 14,4 WNW Wind from WNW 33,5 1014,0 +1,1 10,2 -
64045 K5 Buoy 19:00 12,6 13,9 N Wind from N 18,4 1009,4 +1,6 9,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato