Welkom op de website van Weerstation Hoek van Holland.
Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,4°C 16,2°C Wind from NWNW@46,4 km/h - 1027,5hPa -0,8hPa 2,6ft 20km

14,9°C 16,4°C Wind from NWNW@46,4 km/h - 1029,9hPa -0,7hPa 2,3ft 20km

14,5°C 15,9°C Wind from NNWNNW@22,3 km/h - 1033,5hPa +0,4hPa 2,6ft 20km

12,7°C - Wind from NNWNNW@37,1 km/h - 1017,7hPa +1,0hPa - 4km

7,6°C - Wind from NWNW@35,3 km/h - 1012,7hPa +2,1hPa - 20km

13,8°C - Wind from WNWWNW@55,4 km/h - 1023,5hPa +0,0hPa 9,2ft 4km

13,8°C - Wind from WW@42,5 km/h - 1023,8hPa -0,1hPa 7,2ft 9km

10,3°C - Wind from NWNW@27,7 km/h - 1014,1hPa +1,7hPa 11,8ft 20km

6,5°C - Wind from NWNW@35,3 km/h - -hPa - 13,8ft -

7,2°C - Wind from NNWNNW@37,1 km/h - 1013,2hPa +2,4hPa 13,5ft 20km

-°C - Wind from NNWNNW@35,3 km/h - 1013,3hPa +2,2hPa - 20km

13,7°C 13,7°C Wind from NN@25,9 km/h - 1035,7hPa -0,2hPa 5,2ft -

7,4°C - Wind from NWNW@20,5 km/h - 1017,1hPa +1,3hPa - -

7,9°C 10,5°C Wind from WNWWNW@16,6 km/h - 1017,1hPa - 19,4ft -

12,6°C 14,2°C Wind from NN@14,8 km/h - 1038,8hPa -0,2hPa 10,8ft -

10,6°C 10,8°C Wind from WW@42,5 km/h - 1023,2hPa +0,9hPa 17,7ft -

Sandettie Lightship at 00:00: Air:. 14,4°C, Water: 16,2°C, Wind: NW@46,4km/h, Baro: 1027,5hPa (-0,8), Waves: 2,6ft Greenwich Lightship at 00:00: Air:. 14,9°C, Water: 16,4°C, Wind: NW@46,4km/h, Baro: 1029,9hPa (-0,7), Waves: 2,3ft Channel Lightship at 00:00: Air:. 14,5°C, Water: 15,9°C, Wind: NNW@22,3km/h, Baro: 1033,5hPa (+0,4), Waves: 2,6ft Anasuria AWS at 00:00: Air:. 12,7°C, Wind: NNW@37,1km/h, Baro: 1017,7hPa (+1,0), No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 00:00: Air:. 7,6°C, Wind: NW@35,3km/h, Baro: 1012,7hPa (+2,1), No recent reports. North Sea at 00:00: Air:. 13,8°C, Wind: WNW@55,4km/h, Baro: 1023,5hPa (+0,0), Waves: 9,2ft Clipper AWS at 00:00: Air:. 13,8°C, Wind: W@42,5km/h, Baro: 1023,8hPa (-0,1), Waves: 7,2ft Beryl A AWS at 00:00: Air:. 10,3°C, Wind: NW@27,7km/h, Baro: 1014,1hPa (+1,7), Waves: 11,8ft Brent 'A' AWS at 00:00: Air:. 6,5°C, Wind: NW@35,3km/h, Waves: 13,8ft No recent reports. North Sea at 00:00: Air:. 7,2°C, Wind: NNW@37,1km/h, Baro: 1013,2hPa (+2,4), Waves: 13,5ft North Sea at 00:00: Wind: NNW@35,3km/h, Baro: 1013,3hPa (+2,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 00:00: Air:. 13,7°C, Water: 13,7°C, Wind: N@25,9km/h, Baro: 1035,7hPa (-0,2), Waves: 5,2ft North Sea at 00:00: Air:. 7,4°C, Wind: NW@20,5km/h, Baro: 1017,1hPa (+1,3), No recent reports. K7 Buoy at 00:00: Air:. 7,9°C, Water: 10,5°C, Wind: WNW@16,6km/h, Baro: 1017,1hPa, Waves: 19,4ft No recent reports. K2 Buoy at 00:00: Air:. 12,6°C, Water: 14,2°C, Wind: N@14,8km/h, Baro: 1038,8hPa (-0,2), Waves: 10,8ft No recent reports. K5 Buoy at 00:00: Air:. 10,6°C, Water: 10,8°C, Wind: W@42,5km/h, Baro: 1023,2hPa (+0,9), Waves: 17,7ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 00:00 14,4 16,2 NW Wind from NW 46,4 1027,5 -0,8 2,6 20
62305 Greenwich Lightship 00:00 14,9 16,4 NW Wind from NW 46,4 1029,9 -0,7 2,3 20
62103 Channel Lightship 00:00 14,5 15,9 NNW Wind from NNW 22,3 1033,5 +0,4 2,6 20
62164 Anasuria AWS 00:00 12,7 - NNW Wind from NNW 37,1 1017,7 +1,0 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 00:00 7,6 - NW Wind from NW 35,3 1012,7 +2,1 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 00:00 13,8 - WNW Wind from WNW 55,4 1023,5 +0,0 9,2 4
62144 Clipper AWS 00:00 13,8 - W Wind from W 42,5 1023,8 -0,1 7,2 9
63110 Beryl A AWS 00:00 10,3 - NW Wind from NW 27,7 1014,1 +1,7 11,8 20
63113 Brent "A" AWS 00:00 6,5 - NW Wind from NW 35,3 - - 13,8 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 00:00 7,2 - NNW Wind from NNW 37,1 1013,2 +2,4 13,5 20
63117 North Sea 00:00 - - NNW Wind from NNW 35,3 1013,3 +2,2 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 00:00 13,7 13,7 N Wind from N 25,9 1035,7 -0,2 5,2 -
62114 North Sea 00:00 7,4 - NW Wind from NW 20,5 1017,1 +1,3 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 00:00 7,9 10,5 WNW Wind from WNW 16,6 1017,1 - 19,4 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 00:00 12,6 14,2 N Wind from N 14,8 1038,8 -0,2 10,8 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 00:00 10,6 10,8 W Wind from W 42,5 1023,2 +0,9 17,7 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
meteobridge met meteostick

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge

meteobridge met meteostick

Strato